NieuwsRSS

Goed vijf jaar geleden ondertekenden CIB Vlaanderen en de Vlaamse Raad van het Notariaat (VlaNot) een samenwerkingsprotocol boordevol praktische afspraken. Het verkoopproces tussen vastgoedmakelaar en notaris vlotter laten verlopen: dat was en is nog steeds het doel. De komende weken staan we graag stil bij de verschillende werkafspraken. Vandaag in deel 3: 'Gedragsregels tegenover de syndicus’.

08/10/2018

Nu en dan krijgen we de vraag of je een woning wel mag verkopen indien het resultaat van de elektriciteitskeuring negatief is. Het doet beseffen dat er hierover nog veel onduidelijkheid bestaat. Joris Breugelmans, commercieel directeur van onze partner BTV, legt uit hoe de vork aan de steel zit.

01/10/2018

Er werden in België in 2017 meer woningen van minstens 1 miljoen euro verkocht dan ooit tevoren. Knokke blijft de kampioen, maar Gent rukt op. Water trekt de Belg met centen aan.

01/10/2018

Goed vijf jaar geleden ondertekenden CIB Vlaanderen en de Vlaamse Raad van het Notariaat (VlaNot) een samenwerkingsprotocol boordevol praktische afspraken. Het verkoopproces tussen vastgoedmakelaar en notaris vlotter laten verlopen: dat was en is nog steeds het doel. De komende weken staan we graag stil bij de verschillende werkafspraken. Vandaag in deel 2: 'op naar een uniforme verkoopovereenkomst'.

01/10/2018

Elke vereniging van mede-eigenaars moet ingeschreven zijn in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Sinds de invoering van de verplichte registratie van de benoeming of aanstelling van de syndicus door de VME was er wel onduidelijkheid gerezen. Wanneer moet een syndicus-rechtspersoon al dan niet, naast haar eigen ondernemingsnummer, het rijksregisternummer van een vertegenwoordiger die de taken van syndicus in het kader van de vennootschap mag uitoefenen, in de KBO opnemen? Na tussenkomst van CIB Vlaanderen en onze partner Liantis heeft de FOD Economie hierover meer duidelijkheid gegeven.

27/09/2018

Een koppel dat jarenlang een gemeenschappelijke gang gebruikte als privatief gedeelte en afgesloten had met een deur, heeft de gang opnieuw moeten openmaken. Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Brugge in een recent vonnis. Er was geen sprake van verjaring zoals het koppel beweerde. Bovendien hadden ze de beslissing van de algemene vergadering om de gang vrij te maken, niet tijdig aangevochten bij de vrederechter.

27/09/2018

Sinds de zomer is een nieuwe wetgeving van kracht rond het zogenaamd onbelast bijklussen. Als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, kunnen werknemers die minstens 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden tot 500 euro per maand onbelast bijverdienen. Het moet gaan om verenigingswerk, diensten van burger naar burger of activiteiten in een deeleconomie. Belangrijk om weten voor de syndici onder ons: onbelast klusjes uitvoeren voor een vereniging van mede-eigenaars (VME) kan niet.

27/09/2018

Pagina's