NieuwsRSS

Op vrijdag 22 december 2017 kondigde de Vlaamse Regering aan dat er een grootschalige hervorming van het verkooprecht (de vroegere registratierechten) in de steigers staat. Als richtdatum voor het nieuwe stelsel werd gekozen voor 1 juni 2018. In deze beknopte nota worden de krachtlijnen van het nieuwe stelsel nader toegelicht.

20/03/2018

Op vrijdag 22 december 2017 kondigde de Vlaamse regering aan dat er een grootschalige hervorming van het verkooprecht (de vroegere registratierechten) in de steigers staat. Hieronder staan we stil bij de mogelijke toepassing van het nieuwe stelsel in de specifieke situatie waarbij de koper de verworven woning wil slopen en op het perceel een andere woning wil optrekken.

20/03/2018

De afgelopen weken en maanden hebben CIB Vlaanderen en de toeristische verhuurkantoren herhaaldelijk aan de alarmbel getrokken over de negatieve impact van het Vlaamse Logiesdecreet en inzonderheid de brandveiligheidsnormering op de sector van de huurvakantiewoningen aan de Kust. Ondanks alle argumenten die vanuit de sector zijn aangedragen is er geen bereidheid om bepaalde normen te herbekijken. 1 april 2018 blijft daarbij de richtdatum voor het brandveiligheidsattest.

20/03/2018

Belangrijk om weten in het kader van de hervorming van de verkooprechten is dat de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) voortaan strikter zal toezien op prijsbewimpeling. Stelt men na vergelijking met de databank met ijkingspunten van de Vlaamse overheid sterke indicaties van prijsbewimpeling vast, dan kan er een herziening volgen van de reële verkoopwaarde. Dit zou dan resulteren in het verlies van de rechtenvermindering (abattement van €80.000). Voor vastgoedmakelaars kan dit belangrijke gevolgen hebben. Voorzichtigheid is dus geboden.

20/03/2018

Het voorstel van de Vlaamse meerderheid om de gemeentelijke grondbelastingen te laten variëren binnen gemeenten, krijgt groen licht van de Raad van State.

19/03/2018

Dat heeft Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) vrijdag bekendgemaakt. "We willen de burgers duidelijkheid en rechtszekerheid bieden. De verlaging van de koopbelasting voor de gezinswoning zal ingaan op 1 juni", aldus Tommelein.

16/03/2018

Het ziet ernaar uit dat de hervorming van de verkooprechten zoals vooropgesteld voor de zomer zal ingaan, zo schrijft De Tijd. 'Aangezien de Raad van State geen bezwaren maakt, zitten we op schema om de aankoopbelasting op gezinswoningen vanaf juni te verlagen naar 7 procent', zo zegt Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD).

15/03/2018

Pagina's