NieuwsRSS

De Vlaamse distributienetbeheerders hebben voor het tweede jaar op rij een lager bedrag aan premies voor rationeel energiegebruik uitgekeerd. Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) opvroeg bij Energieminister Bart Tommelein (Open VLD).

13/06/2018

Twee derde van de Belgen woont in een woning die groter is dan de gezinsomvang vereist. Qua omvang van de woningen behoort België tot de Europese top. Alleen in Ierland, Cyprus en Malta zijn de mensen nog ruimer gehuisvest. Niet minder dan 67 procent van de Belgische bevolking woont in een woning die onderbezet blijft, zo blijkt uit cijfers van Eurostat, de statistische dienst van de Europese Unie. Dat is bijna dubbel zoveel als het Europees gemiddelde.

13/06/2018

Wie zijn compromis van voor 1 juni verscheurt en een nieuwe met latere datum opstelt in de hoop geen 10 maar 7 procent registratiebelasting te betalen, zal botsen op een waakzame Vlaamse fiscus. De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zal de komende maanden met argusogen toezien op de exacte datum waarop het compromis voor de aankoop van een woning of een appartement gesloten werd.

12/06/2018

Er moeten bepaalde vermeldingen opgenomen worden in de te registreren akte of het te registreren geschrift, waaruit blijkt dat de koper beroep wenst te doen op het 7%-tarief en de rechtenvermindering.

12/06/2018

Artikel 2.9.4.2.11, §2, 2° bepaalt dat de koper er zich toe moet verbinden om binnen twee jaar na de datum van de authentieke aankoopakte zijn inschrijving te nemen in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning.

12/06/2018

De bezitsvoorwaarde is één van de centrale pijlers van het stelsel rond het 7%-tarief voor gezinswoningen. Het is immers deze voorwaarde die moet garanderen dat het gunsttarief wordt toegespitst op de aankoop van de enige woning. Dat is de reden waarom zo expliciet is vastgelegd dat de koper geen andere woning of bouwgrond in bezit mag hebben.

12/06/2018

Ook hieromtrent is artikel 2.9.4.2.11 VCF formeel: het 7%-tarief kan enkel worden ingeroepen voor de aankoop van (gezins)woningen.

12/06/2018

Pagina's