NieuwsRSS

Als vastgoedmakelaar ben je verplicht de koper te informeren over de ligging pand in een risicozone voor overstromingen door een vermelding ervan in de (authentieke) akte. De risicozones voor overstromingen werden voor het eerst afgebakend in 2007 in het kader van de natuurrampenverzekering. Omdat de kaart van 2007 verouderd was, zijn nieuwe risicozones vastgesteld. Op 1 januari treedt de nieuwe kaart in werking.

19/12/2017

De wetgever zat in 2017 allesbehalve stil. Integendeel, het leek bij momenten nieuwe wetten en decreten te regenen. Net zoals er talrijke vonnissen en arresten werden geveld met een hoge precedentswaarde.  Of je nu vastgoedbemiddelaar, syndicus, rentmeester, expert of promotor bent: 2017 bracht voor iedereen wel wat nieuws. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste actualia die je als vastgoedprofessional maar beter in het achterhoofd houdt.

18/12/2017

De nieuwe vastgoedmakelaarswet werd op donderdagavond 14 december gestemd in het Parlement. Het is het resultaat van maandenlang gesleutel, samen met de heer Denis Ducarme, minister van o.a. Middenstand, Zelfstandigen en KMO's en zijn voorganger, de heer Willy Borsus. De hervorming stuurt aan op een verdere professionalisering van de vastgoedmakelaar en creëert meer transparantie voor de consument.

15/12/2017

Als het van de N-VA afhangt zullen mensen wiens grond plots waardevollere bouwgrond wordt een hogere heffing betalen dan nu het geval is. Dat schrijft De Tijd. Daarmee wil de N-VA de compensaties financieren die de overheid zal geven aan mensen die verlies lijden door de betonstop.

15/12/2017

De stad Gent heeft de resultaten bekendgemaakt van een nieuwe ronde praktijktesten, waarin specifiek werd gefocust op de immokantoren. Daaruit blijkt dat ‘slechts een kleine minderheid discrimineert’. 74 van de 86 Gentse vastgoedkantoren (86%) behandelen alle kandidaat-huurders op een correcte wijze. De discriminatiegraad bij vastgoedkantoren daalde van 26% in 2015 naar 14% vandaag.

13/12/2017

Minder open ruimte innemen en compacter gaan wonen. Dat is de boodschap die we vanuit alle hoeken te horen krijgen én de essentie van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), ook wel de ‘betonstop’ genoemd. Ook Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck is een vurig pleitbezorger van de zogenaamde ‘verdichting’. Op het 18de Vastgoedcongres deelde hij zijn visie op stedenbouw, ruimtelijke ordening en wooncultuur.

12/12/2017

De tool AntiWitWas kan op steeds meer gebruikers rekenen. Deze digitale toepassing helpt je bij je wettelijke verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving. Nu het jaareinde nabij is, werden op het voorbije Vastgoedcongres de tarieven voor volgend jaar bekendgemaakt. Nieuw zijn de abonnementsformules die worden geïmplementeerd:

12/12/2017

Pagina's