NieuwsRSS

De Vlaamse Codex Fiscaliteit stipuleert dat de koper alleen of samen met de andere kopers de geheelheid van de gezinswoning moet verwerven in volle eigendom. Transacties waarbij door de kopers alleen het vruchtgebruik of de blote eigendom verworven worden, vallen dus sowieso buiten het toepassingsgebied van het gunsttarief.

12/06/2018

Om voor het 7%-tarief in aanmerking te komen moet de verkrijging het rechtskarakter hebben van een zuivere aankoop.

12/06/2018

Art. 2.9.4.2.11 VCF bepaalt in §1 het volgende: ‘In afwijking van artikel 2.9.4.1.1 bedraagt het verkooprecht 7 % voor overeenkomsten houdende zuivere aankoop, waarbij door een of meer natuurlijke personen samen en gelijktijdig de geheelheid volle eigendom van een woning wordt verkregen om er hun hoofdverblijfplaats te vestigen.’. Om van het 7%-tarief te kunnen genieten moet de koper dus een natuurlijke persoon zijn.

12/06/2018

In het kader van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn moet het Vlaams Gewest bepaalde doelstellingen rond natuurbehoud halen. De overheid kan dit echter niet alleen realiseren. De beleidsmakers willen daarom ook de burger en in het bijzonder de particuliere eigenaar betrekken bij het natuurbehoud. Natuurbeheerplannen spelen daarbij een cruciale rol. De Vlaamse regering voorziet daarom voortaan extra fiscale stimuli voor wie een natuurbeheersplan afsluit.

11/06/2018

Steeds meer gebouwen hebben airco's en deze verbruiken veel energie. Om dit te beperken moeten airco's voor comfortkoeling met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige. Zo kan het energieverbruik beperkt worden.

11/06/2018

De kogel is door de kerk. De hervorming van de wet op de mede-eigendom werd gisteren op de plenaire vergadering van de Kamer goedgekeurd. We kunnen dan ook met 100% zekerheid meegeven dat de gewijzigde wet op de mede-eigendom op 1 januari 2019 in werking zal treden.

08/06/2018

Op 1 mei is een vernieuwd insolventierecht in werking getreden (KB van 26 april 2018). Grote vernieuwing is dat de beoefenaars van een vrij beroep, zoals notarissen en gerechtsdeurwaarders, voortaan ook een insolventieprocedure kunnen opstarten. Voor hen wordt het dus mogelijk om bijvoorbeeld de boeken neer te leggen of bescherming te bekomen tegen bepaalde schuldeisers, wat in het verleden niet het geval was.

04/06/2018

Pagina's