NieuwsRSS

Een recordaantal Vlamingen bouwt energiezuiniger dan wettelijk verplicht. In ruil daarvoor krijgen ze een fikse korting op de onroerende voorheffing, of zelfs een volledige vrijstelling. Vorig jaar ging het al om meer dan 21.000 Vlamingen.

11/09/2018

Sinds 1 juni is geen sprake meer van het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI). In de plaats is er een tarief van 7% voor alle gezinswoningen. Bovendien heeft wie een woning koopt voor minder dan €200.000 (of €220.000 in de kernsteden en in de Vlaamse Rand) recht op een rechtenvermindering (korting) van €5.600. Dit komt de facto overeen met een abattement van €80.000. Met betrekking tot dit laatste ontvangt Covast geregeld vragen van kandidaat-kopers én vastgoedmakelaars. Moet je het Covast-honorarium meerekenen voor het referentiebedrag van €200.000 of €220.000 (inclusief, dan wel exclusief)?

10/09/2018

Het EPC gaat er vanaf 1 januari 2019 heel anders uitzien. De veranderingen komen de visualiteit ten goede. Het kengetal wordt uitgebreider met een label en de aanbevelingen worden een pak concreter. Joris Breugelmans, commercieel directeur van onze partner BTV, geeft tekst en uitleg bij de nieuwigheden.

10/09/2018

Vlaanderen trekt een eerste bedrag van 5 miljoen euro uit, als steun in de rug voor wie grondverhardingen in beton of asfalt definitief uitbreekt en vergroent. “Door deze zogenaamde onthardingsprojecten kan regenwater opnieuw in de grond dringen, in plaats van wateroverlast te veroorzaken. En ’s zomers blijft de hitte minder lang hangen”, zegt minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).

07/09/2018

Deze maand zet bizLocator grote stappen in Mechelen en omgeving met een lanceringsevenement in regio Rivierenland op vrijdag 7 september. Zowel intercommunale IGEMO, de stad Mechelen als partner VLAIO ondersteunen het evenement en rekenen op een sterke doorstart in de regio.

05/09/2018

Toerisme Vlaanderen bekijkt met argusogen over hoeveel brandveiligheidsattesten de toeristische verhuurkantoren reeds beschikken. Via haar databanken weet de administratie exact welk percentage van de portefeuille van elk verhuurkantoor in orde is met het Logiesdecreet. Dit zal zeker en vast meespelen wanneer er in de (nabije) toekomst controles zullen volgen, met mogelijk boetes voor de eigenaar/exploitant tot gevolg. Toch is het beeld van Toerisme Vlaanderen soms vertekend, omdat de uitval veel minder in kaart is gebracht. Een quick win kan er dus uit bestaan om de informatie over je portefeuille in de administratieve databanken up-to-date te houden en de procedure ‘stopzetting als gemachtigde’ in de Kruispuntbank consequent te hanteren.

04/09/2018

Vanaf volgend jaar kunnen gemeentebesturen het tarief van de onroerende voorheffing laten variëren binnen hun grondgebied. Zo kunnen ze bijvoorbeeld gericht de belasting in een bepaalde wijk verlagen, in de hoop daarmee die wijk aantrekkelijker te maken. De nieuwe regeling roept alvast de nodige juridische en praktische vragen op. Welke criteria zullen gemeenten hanteren voor het toekennen van vrijstellingen en verminderingen? En wat met waarborgen van het fiscaal gelijkheidsbeginsel?

04/09/2018

Pagina's