NieuwsRSS

Vlaanderen zit in een wooncrisis. 125.000 mensen staan op de wachtlijst voor een sociale woning, maar het aantal personen dat er recht op heeft, is bijna dubbel zo groot. Van alle private huurders in Vlaanderen houdt 30 procent te weinig budget over om menswaardig te leven. Veertien middenveldorganisaties vragen om ingrepen op zowel lange als korte termijn.

12/12/2017

Vanaf het voorjaar van 2018 krijgt elke woning in Vlaanderen een Woningpas, een soort digitaal paspoort met daarin alle data en attesten waarover de overheid beschikt. Dat heeft de Vlaamse regering op vrijdag 8 december beslist. Daarnaast wordt het bestaande energieprestatiecertificaat (EPC), het certificaat dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is, tegen 2019 omgevormd tot een EPC+ met een pak meer informatie en krijgen woningen, net als elektro-apparaten, een energielabel.

11/12/2017

De gemeente Brakel werd toegevoegd aan de bestaande lijst van 277 gemeenten waar een bijzondere informatieplicht geldt. Wie in één van die gemeenten onroerende goederen te koop of voor meer dan negen jaar te huur stelt, moet bijzondere informatieverplichtingen nakomen in onderhandse overeenkomsten én voor elke vorm van publiciteit.

11/12/2017

Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten woningen energiezuiniger worden. Maar de cijfers over de uitbetaalde premies tonen aan dat het aantal renovaties daalt. Het aantal uitgekeerde premies voor een rationeel energieverbruik (REG) via de distributienetbeheerders is vorig jaar gedaald. Er werden 5,8 procent minder premies (128.936) aangevraagd dan het jaar voordien.

05/12/2017

Goed nieuws voor jonge samenwonenden die eerst samen een huis of bouwgrond kopen en pas later beslissen om te trouwen. Zij zullen binnenkort honderden euro's kunnen besparen. Met dank aan de hervorming van het huwelijksvermogensrecht, die CD&V Kamerlid Sonja Becq samen met justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft uitgewerkt.

05/12/2017

Wie vandaag bij een verbouwing wil genieten van een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid, moet eerst zijn weg banen door een kluwen van premies. Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) heeft in het Vlaams Parlement een voorstel ingediend dat de wirwar van bestaande energie- en renovatiepremies drastisch vereenvoudigt. Op termijn zou de burger maar één premieaanvraag meer moeten doen.

05/12/2017

Stephan Coenen is voorzitter van de Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen). Geen dag gaat voorbij of hij ervaart hoe belangrijk de baksteen voor de Vlaming is. Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren. 

04/12/2017

Pagina's