Opinie

In De Tijd verscheen op 7 april 2015 een artikel met als titel: “Fiscus gaat immowebsites screenen in jacht op fraude”. Andere media namen gewillig over dat de immosector door de fiscus zou worden geviseerd. Wie de moeite doet om het volledige artikel te lezen moet vaststellen dat de federale regering alle mogelijke fraude bij e-commerce wil aanpakken en daarvoor middelen en ambtenaren zal vrijmaken. De vlag (de titel dus) dekt alweer maar een deel van de lading. Spijtig dat weer al eens de perceptie overblijft dat de “immosector” moet aangepakt worden.

16/04/2015

De overname van de inning van de registratie- en de successierechten door het Vlaams gewest heeft tot een aantal inhoudelijke en terminologische wijzigingen geleid. Zo verdween het woord registratierechten in de verkoopovereenkomsten voor onroerende goederen gelegen in het Vlaams gewest. Vanaf nu moeten we het hebben over de verkooprechten. Aan de hoge tarieven werd evenwel niet geraakt. CIB Vlaanderen vraagt reeds langere tijd dat de registratierechten bij verkoop zouden worden verlaagd. Met de overname van de inning heeft dit pleidooi niet aan actualiteitswaarde ingeboet. Voor wie moet betalen speelt het geen rol of het nu registratierechten zijn of verkooprechten. Verlaging van deze rechten daarentegen, zeker voor de doelgroepen, is dringend als impuls om onder meer het aanbod huurwoningen te verhogen. Een uitbreiding van het toepassingsgebied van het renovatie-abattement zou hiertoe alvast een nuttige eerste stap kunnen zijn.

02/04/2015

CIB Vlaanderen volgt de parlementaire activiteiten van nabij. In onze parlementen gebeurt immers heel wat dat relevant is voor de vastgoedsector. Zo zijn er elke week parlementaire vragen, maar ook voorstellen en ontwerpen van decreet en wet. Ook afgelopen week werden een aantal zaken besproken die er voor de sector uitspringen, zoals de verplichte affichering van de huurprijzen. Schiet deze wetgeving zijn doel voorbij?

19/03/2015

De voorbije weken was er een hele discussie over het al dan niet bevriezen van de indexering van de woninghuurprijzen. Het leek wel een staatszaak waar ministers, partijvoorzitters, het middenveld, kortom, bijna iedereen een mening over had. Over de essentie leek het echter zelden te gaan: hoe we de private huurmarkt opnieuw zuurstof kunnen inblazen. Geld voor financiële impulsen is er momenteel niet. Maar maatregelen die zorgen voor een gunstiger investeringsklimaat, en die géén overheidsmiddelen kosten, kunnen nu wel worden genomen.

12/03/2015

Op 2 maart raakten cijfers bekend van het notariaat over de verkoopprijzen van vastgoed aan de kust in 2014. Dezelfde cijfers leverden in de kranten onder meer de volgende titels op: “Waardevaste reputatie appartement op zeedijk krijgt deuk”, “Vastgoedprijzen op de dijk dalen voor het eerst sinds lang”, “Prijzen flats met zicht op zee fors gedaald”, “Prijs appartementen op dijk met 6 procent gezakt”, “Massaal te koop: flats met zicht op zee”, “Koopje: appartement met zicht op zee”, “In de uitverkoop: appartement met zicht zee”. En blijkt uit de cijfers nu inderdaad dat de prijzen op één jaar met 6% zijn gedaald?

06/03/2015

Het was op 11 februari en de daaropvolgende dagen nationaal en regionaal nieuws: Marc Coucke, ondernemer en bekende Vlaming, investeert 75 miljoen euro in vastgoed. Of wat nauwkeuriger, Marc Coucke wordt voor de helft eigenaar van bouwpromotor Versluys, mits een financiële inbreng van 75 miljoen euro. Op een persconferentie worden de ambitieuze plannen toegelicht. Het is een opsteker voor de vastgoedsector dat een succesvol ondernemer als Marc Coucke investeert in de sector. Dat er meer dan centen wordt ingebracht is ook duidelijk. Samen met de bekendmaking van de inbreng werden ook de ambities toegelicht. En deze zijn niet min. De ambitie is het ontwikkelen, bouwen en verkopen van appartementen aan de kust maar ook op andere locaties. Lees meer.

26/02/2015

CIB Vlaanderen ondertekende vorige week een samenwerkingsovereenkomst met de Federatie Vrije Beroepen (FVB), aangesloten bij UNIZO. Het mag duidelijk zijn dat deze partnership een nieuwe stap betekent in de richting van de verdere professionalisering van ons beroep. "De rol en het marktaandeel van de vastgoedmakelaar zijn de laatste decennia onmiskenbaar groter geworden", zegt CIB Vlaanderen voorzitter Stephan Coenen. "We informeren, begeleiden en ondersteunen onze leden. Dankzij de samenwerking met de Federatie Vrije Beroepen zal deze ondersteuning nog versterkt worden."

18/02/2015

Pagina's