Reprobel

CIB Vlaanderen betaalt Reprobel-bijdrage voor haar leden
Ledenvoordeel: 

CIB betaalt het auteursrecht voor haar leden.

Reprobel int voor rekening van de auteurs en uitgevers een recht voor het maken van fotokopieën van beschermde werken.

Het gaat meerbepaald over boeken, kranten, tijdschriften,...
Naar de eenmalige bijdrage bij aankoop, huur of leasing van een fotokopieer- of scantoestel, is er jaarlijks een bijdrage verschuldigd voor het nemen van fotokopieën.
Deze bijdrage is verschuldigd door de onderneming die het kopieertoestel in gebruik heeft.