Reprobel

CIB Vlaanderen betaalt Reprobel-bijdrage voor haar leden
Ledenvoordeel: 

CIB betaalt het auteursrecht voor haar leden.

Reprobel int voor rekening van de auteurs en uitgevers een recht voor het maken van fotokopieën van beschermde werken.
Als ledenvoordeel neemt CIB Vlaanderen de betaling van deze rechten voor haar rekening.