Partnernieuws

CIB-leden kunnen bij onze partner Concordia terecht voor producten die speciaal op maat van de syndici zijn gemaakt.  Een daarvan is de zogenaamde blokpolis. Wat zijn de aandachtspunten en wat zijn de voordelen?

door ewoud.hasenbos
08/06/2018 - 14:24

Onze partner Luminus biedt met #BeGreen Fix een tarief voor 100% groene en Belgische energie aan een vaste prijs aan. Luminus engageert zich met dit contract om enkel elektriciteit te leveren die opgewekt is door Belgische hernieuwbare energiebronnen, zoals windmolens, waterkrachtcentrales of zonne-energie.

door ewoud.hasenbos
28/05/2018 - 11:12

Syndici en promotoren die lid zijn van CIB Vlaanderen kunnen voortaan bijkomende keuringen digitaal aanvragen bij onze partner BTV via CIBweb.be (online tools). Naast de gekende controles voor bemiddelaars, waaronder de elektriciteitskeuring, het EPC en een combikeuring elektriciteit en EPC, zijn er nu ook veel meer keuringen beschikbaar voor deze doelgroepen.

door ewoud.hasenbos
15/05/2018 - 13:47

Sinds 1 januari 2016 is elke BIV-erkende vastgoedmakelaar verzekerd via de collectieve polis van het BIV. In die polis zijn de waarborgen BA Uitbating, Beroepsaansprakelijkheid en Borgstelling opgenomen conform de deontologische richtlijn. Omdat de dekkingen van de CIB-polis destijds veel ruimer waren dan datgene wat voorgeschreven wordt in de deontologie heeft CIB Vlaanderen toen voor haar leden een aanvullende polis (CIB Bovenbouw) ontwikkeld met hogere verzekerde kapitalen en bijkomende dekkingen. Binnen deze aanvullende polis zijn er nu een aantal nieuwe optionele uitbreidingen voorzien die je als CIB-lid bijkomend op eigen kosten kan verzekeren.

door ewoud.hasenbos
19/12/2017 - 09:34

Bij onze verzekeringspartner Concordia kan je als CIB-lid terecht voor producten op maat van de vastgoedprofessional. Eén van deze producten is de polis ‘BA Vereniging van Mede-Eigenaars’.  Die verzekert de aansprakelijkheid van de Vereniging van Mede-Eigenaars en haar organen (bvb. Raad van Mede-eigendom en commissaris van de rekeningen) bij schade aan derden en mede-eigenaars. Na evaluatie door AXA kreeg deze polis een upgrade.

door ewoud.hasenbos
16/01/2017 - 10:48

Luminus lanceert met #BeGreen Fix een tarief voor 100% groene en Belgische energie aan een vaste prijs. Luminus engageert zich met dit contract om enkel elektriciteit te leveren die opgewekt is door Belgische hernieuwbare energiebronnen, zoals windmolens, waterkrachtcentrales of zonne-energie. Bij gas wordt de CO2-uitstoot volledig gecompenseerd door financiële steun aan projecten die strijden tegen de klimaatopwarming.

door ewoud.hasenbos
04/10/2016 - 09:48

Wie BTV zegt, denkt aan elektriciteitskeuringen en opgemaakte EPC's aan een aantrekkelijk tarief. Dankzij de zopas hernieuwde samenwerking tussen CIB Vlaanderen en BTV zal dat in de toekomst niet anders zijn.  Zo kan je vanaf 22 februari rekenen op een snellere en nog transparantere dienstverlening.

door ewoud.hasenbos
15/02/2016 - 15:40

Pagina's