Nieuw sinds 1 januari: collectieve BIV-polis en aanvullende CIB-polis

maandag, 11 januari, 2016
Teaser: 

Sinds 1 januari 2016 heeft het BIV voor alle BIV-erkende vastgoedmakelaars een collectieve polis afgesloten. In die polis zijn de waarborgen BA Uitbating, Beroepsaansprakelijkheid en Borgstelling opgenomen conform de deontologische richtlijn. De premie hiervoor zal verrekend worden in de BIV-bijdrage. Omdat de huidige dekkingen van de CIB-polis veel ruimer zijn dan datgene wat voorgeschreven wordt in de deontologie heeft CIB Vlaanderen voor haar leden een aanvullende polis ontwikkeld met hogere verzekerde kapitalen en bijkomende dekkingen.

Aanvullende polis CIB Vlaanderen - CIB bovenbouw

Voor CIB-leden is deze aanvullende polis een ledenvoordeel waardoor ze automatisch genieten van de basis bovenbouw, met name hogere verzekerde kapitalen in BA Uitbating en in BA Beroep, de waarborg ‘Wedersamenstellingskosten van verloren of vernietigde dossiers’, de waarborg ‘Kosten voor de heropmaak van akten’, de verzekering ‘Derdengelden’ en een rechtsbijstand uitgebreid met ‘Disciplinaire verdediging’.

Optionele uitbreidingen

Een aantal optionele uitbreidingen kunnen CIB-leden bijkomend op eigen kosten verzekeren: de activiteiten van gerechtsexpert, energiedeskundige, commissaris van de rekeningen, klusjesman en toeristisch verhuurkantoor. Daarnaast kan je mits bijpremie ook de verzekering 'Overlijden door ongeval van de koper' en een uitbreiding van de dekking rechtsbijstand met ‘Contractuele geschillen’ en ‘Terugvordering van honoraria’ onderschrijven.

Ook niet-CIB-leden kunnen tot het CIB-programma toetreden, mits premiebetaling.

Hierbij vind je de nieuwe polisnummers terug.

  • Collectieve polis BIV: 730.390.160
  • Aanvullende polis CIB Vlaanderen: 730.390.161
  • Polis overlijden door ongeval van de koper: 730.390.172

Voor meer info kan je steeds terecht bij onze partner Concordia.