Upgrade voor polis BA Vereniging van Mede-Eigenaars

maandag, 16 januari, 2017
Teaser: 

Bij onze verzekeringspartner Concordia kan je als CIB-lid terecht voor producten op maat van de vastgoedprofessional. Eén van deze producten is de polis ‘BA Vereniging van Mede-Eigenaars’.  Die verzekert de aansprakelijkheid van de Vereniging van Mede-Eigenaars en haar organen (bvb. Raad van Mede-eigendom en commissaris van de rekeningen) bij schade aan derden en mede-eigenaars. Na evaluatie door AXA kreeg deze polis een upgrade.

Hoewel je niet verplicht bent om een dergelijke aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven is het geen overbodige luxe, gezien de belangrijke verantwoordelijkheden als lid van de Raad van Mede-eigendom of als commissaris van de rekeningen.

Upgrade polis

De upgrade brengt een aantal nieuwigheden met zich mee. Zo worden o.m. de verzekerden onderling als derden aanzien net als elke mede-eigenaar tegenover de verzekerden en wordt de polis uitgebreid met een dekking rechtsbijstand ten belope van € 10.000 per schadegeval.

Je vindt de nieuwe geüpgradede polis ‘BA Vereniging van Mede-Eigenaars’ terug op CIBweb.be.