Het beroep van vastgoedmakelaar-bemiddelaar & - syndicus - De beroepsreglementering en plichtenleer

Cover: 
Teaser: 

In de syllabus “het beroep van vastgoedmakelaar-bemiddelaar & -syndicus – de beroepsreglementering” wordt in een eerste deel de toegang tot het beroep en de wettelijke bescherming toegelicht. Ook komt de werking van het beroepsinstituut aan bod, met onder andere de tuchtprocedure, waarbij de vernieuwingen naar aanleiding van de gewijzigde Vastgoedmakelaarswet worden besproken. In een tweede deel komt de sector in het algemeen aan bod, alsook de deelberoepen en aanverwante beroepen.

De syllabus “het beroep van vastgoedmakelaar-bemiddelaar & -syndicus – de plichtenleer”  bespreekt de nieuwe deontologie die op 31 oktober 2018 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, met name door het Koninklijk Besluit van 29 juni 2018 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. De nieuwe plichtenleer treedt in werking op 30 december 2018. De bepalingen uit het nieuwe reglement blijven grotendeels bewaard, op een paar belangrijke wijzigingen na. 

Verder lezen?