Huur van korte duur voor handel en ambacht in Wallonië

Cover: 
Teaser: 

Gezien de opkomst van vele pop-up stores, heeft ook de Waalse decreetgever sinds 1 mei 2018 in een afzonderlijk huurregime voorzien voor pop-up stores gelegen in het Waals gewest. Deze syllabus poogt een overzicht te geven van de toepasselijke bepalingen.

Verder lezen?