Woninghuur Brussel

Cover: 
Teaser: 

Ingevolge de zesde staatshervorming, werd de bevoegdheid om regels uit te vaardigen inzake woninghuurovereenkomsten geregionaliseerd en dus overgeheveld naar de gewesten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft als eerste in eigen regelgeving voorzien, welke in werking is getreden op 1 januari 2018.   Nieuw is dat de term “woninghuurovereenkomst” thans slaat op alle huurovereenkomsten betreffende een woning, behoudens toeristische logies, daar waar regels m.b.t. de woninghuurovereenkomsten voordien enkel van toepassing waren op huurovereenkomsten m.b.t. de hoofdverblijfplaats van de huurder. Verder worden er in Brussel Hoofdstedelijk Gewest enkele nieuwe types huurovereenkomsten in het leven geroepen, zoals de studentenwoninghuurovereenkomsten, de medehuur en de glijdende huurovereenkomsten. In deze syllabus wordt deze nieuwe regelgeving uitvoerig uiteengezet. 

Verder lezen?