Syllabi

Het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw verneemt graag jouw opmerkingen of suggesties in verband met de syllabi. Je kan deze sturen naar syllabi@cib.be. Ook als je zelf graag aan een syllabus wil meewerken, kan je je tot dit e-mailadres richten.

Ce syllabus est un guide utile à travers la Loi réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction, mieux connue sous le nom de ‘Loi Breyne’.

Deze syllabus geeft een overzicht van de Belgische pachtwetgeving.

Ce syllabus traite de l’élaboration du dossier de vente. L’importance d’un solide dossier de vente est brièvement exposée en guise d’introduction.

Een goede voorbereiding van de algemene vergadering door de syndicus laat toe een aantal problemen te vermijden.

De rol van de vastgoedbemiddelaar is niet beperkt tot het commerciële luik van de vastgoedtransactie. In een steeds moeilijkere markt kunnen enkel vastgoedmakelaars met een goede kennis van de – soms zeer juridische – materie overleven.

Introduction aux principes de base et à la déontologie de l’agent immobilier situe et explore la profession d’agent immobilier. 

De steeds toenemende vergrijzing van de bevolking is een welgekend fenomeen en dwingt ons om een uitbreiding van de opvangcapaciteit voor ouderen te voorzien.

Een koop met lijfrente is een koopovereenkomst waarbij de prijs geheel of gedeeltelijk uit een lijfrente bestaat en waarbij de koper aan de verkoper periodiek een bepaalde geldsom dient te betalen gedurende het leven van de verkoper of een derde.

In deze syllabus kan de lezer tips terugvinden om zijn persoonlijke commerciële vaardigheden te verbeteren, om zo te scoren op plaatsen waar anderen dat niet kunnen. 

Pagina's