Syllabi

Het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw verneemt graag jouw opmerkingen of suggesties in verband met de syllabi. Je kan deze sturen naar syllabi@cib.be. Ook als je zelf graag aan een syllabus wil meewerken, kan je je tot dit e-mailadres richten.

Introduction aux principes de base et à la déontologie de l’agent immobilier situe et explore la profession d’agent immobilier. 

De steeds toenemende vergrijzing van de bevolking is een welgekend fenomeen en dwingt ons om een uitbreiding van de opvangcapaciteit voor ouderen te voorzien.

Een koop met lijfrente is een koopovereenkomst waarbij de prijs geheel of gedeeltelijk uit een lijfrente bestaat en waarbij de koper aan de verkoper periodiek een bepaalde geldsom dient te betalen gedurende het leven van de verkoper of een derde.

In deze syllabus kan de lezer tips terugvinden om zijn persoonlijke commerciële vaardigheden te verbeteren, om zo te scoren op plaatsen waar anderen dat niet kunnen. 

Het is een voordeel als men zijn telefonische afspraken persoonlijk kan realiseren. Bij dit eerste contact met de prospect kunnen reeds bepaalde interessante instappunten worden gehoord.

In de syllabus voorkooprechten vindt de lezer een handig overzicht terug van alle voorkooprechten die relevant zijn voor de in Vlaanderen gelegen onroerende goederen. 

Voor zijn vragen over handelshuur kan de vastgoedmakelaar een beroep doen op de syllabus handelshuur. 

De syllabus “Oplevering van appartementsgebouwen” is een leidraad voor de syndicus bij de oplevering van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. 

De syllabus gemene huur vormt een handig naslagwerk voor de vastgoedmakelaar, die zijn cliënt moet adviseren bij de verhuring van onroerende goederen die de huurder niet tot hoofdverblijfplaats dienen, zoals tweede verblijven, kantoorruimtes,…., o

De vastgoedmakelaar die wordt geconfronteerd met een vraag over woninghuurrecht, kan voortaan een beroep doen op de syllabus woninghuur.

 

Pagina's