Syllabi

Het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw verneemt graag jouw opmerkingen of suggesties in verband met de syllabi. Je kan deze sturen naar syllabi@cib.be. Ook als je zelf graag aan een syllabus wil meewerken, kan je je tot dit e-mailadres richten.

De syllabus gemene huur vormt een handig naslagwerk voor de vastgoedmakelaar, die zijn cliënt moet adviseren bij de verhuring van onroerende goederen die de huurder niet tot hoofdverblijfplaats dienen, zoals tweede verblijven, kantoorruimtes,…., o

De vastgoedmakelaar die wordt geconfronteerd met een vraag over woninghuurrecht, kan voortaan een beroep doen op de syllabus woninghuur.

 

De eigenaar die anno 2018 een kamerwoning wenst te verhuren, dient zich naast de regelgeving betreffende de woonkwaliteitseisen bewust te zijn van de mogelijkheden en beperkingen op stedenbouwkundig vlak.

Sinds 28 november 2013 is www.geopunt.be het unieke geoportaal van de Vlaamse overheid waarop alle mogelijke beschikbare geografische informatie voor burger, bedrijf en overheid wordt gebundeld.

In deze syllabus komt aan bod wat het verhuurdossier zoal moet bevatten, welke partijen deelnemen, welke informatie over het goed aanwezig moet zijn en wat de verhuurvoorwaarden zijn.

Le présent syllabus s’attarde sur divers aspects juridiques à prendre en considération lors de la vente d’un bien immobilier. A partir de quand la vente devient-elle définitive entre les parties?

In onderhavige syllabus wordt dieper ingegaan op diverse juridische aspecten bij de verkoop van een onroerend goed. Vanaf wanneer komt een verkoop definitief tot stand tussen partijen? En hoe moet men deze verkoop bewijzen ten aanzien van derden?

Deze syllabus is een handige leidraad doorheen de Woningbouwwet, beter bekend als de Wet Breyne. De regelgeving wordt grondig doorgelicht met aandacht voor de huidige knelpunten en (vermeende) ontsnappingsroutes.

Op 1 januari 2014 trad het fonds ter bestrijding van uithuiszettingen - kortweg het huurgarantiefonds - in werking. Veel vastgoedprofessionals zullen ondertussen bekend zijn met het basisconcept van het fonds.

Pagina's