Syllabi

Het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw verneemt graag jouw opmerkingen of suggesties in verband met de syllabi. Je kan deze sturen naar syllabi@cib.be. Ook als je zelf graag aan een syllabus wil meewerken, kan je je tot dit e-mailadres richten.

Suite à l’AR du 20 août 2012 approuvant le règlement pris en exécution de la loi anti-blanchiment du 11 janvier 1993, les obligations des agents immobiliers dans le cadre de la législation anti-blanchiment ont été clarifiées.

Ingevolge het KB van 20 augustus 2012 tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de antiwitwaswet van 11 januari 1993 worden de verplichtingen voor de vastgoedmakelaars in kader van de antiwitwaswetgeving verduidelijkt.

Deze syllabus handelt over de samenstelling van het verkoopdossier. Ter inleiding wordt kort ingegaan op het belang van een stevig dossier.

Krijg je bij de verkoop of verhuur van panden vaak te kampen met vragen over zonnepanelen? In deze handige syllabus rond zonnepanelen vind je alle antwoorden terug.

De syllabus waardebepaling gaat dieper in op het taxeren van onroerende goederen. Eerst worden de definitie en eigenschappen van waarde en prijs vastgesteld.

In deze syllabus komt aan bod wat het verhuurdossier zoal moet bevatten, welke partijen deelnemen, welke informatie over het goed aanwezig moet zijn en wat de verhuurvoorwaarden zijn.

De syllabus waardebepaling gaat dieper in op het taxeren van onroerende goederen. Eerst worden de definitie en eigenschappen van waarde en prijs vastgesteld.

Inleiding tot de basisbeginselen en deontologie van de vastgoedmakelaar situeert en exploreert het beroep vastgoedmakelaar.

Pagina's