Kan je een woning voor een kortere periode huren dan de standaardhuur?

Ja.

De woninghuurwet bepaalt dat de standaardhuur negen jaar bedraagt. De wet voorziet echter ook dat je een huurovereenkomst kan afsluiten voor een kortere periode, namelijk voor drie jaar of minder. Dergelijke overeenkomst kan slechts éénmaal worden verlengd. De totale duur van de huur mag hierbij niet langer dan drie jaar zijn. Die verlenging moet schriftelijk gebeuren.

Deze huurovereenkomst van korte duur wordt beëindigd op voorwaarde dat een van de partijen (de huurder of verhuurder) ten minste drie maanden voor het verstrijken van de overeenkomst zijn opzeg doet.

Indien niemand opzegt, dan wordt de huurovereenkomst omgezet in een huurovereenkomst van negen jaar te rekenen vanaf de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden. De huurovereenkomst wordt met andere woorden omgezet naar een standaard huurovereenkomst.