Moet de plaatsbeschrijving worden geregistreerd?

In geval van woninghuur voorziet de wet dat de plaatsbeschrijving moet geregistreerd worden.

Bij woninghuur is het de verhuurder die moet instaan voor de registratie. De huurovereenkomst moet geregistreerd worden binnen de twee maanden na ondertekening ervan. De plaatsbeschrijving kan samen met de huurovereenkomst worden geregistreerd, maar dit kan ook apart gebeuren, bijvoorbeeld omdat de plaatsbeschrijving pas later is opgemaakt. Bij woninghuur is de registratie gratis.