Samenwonen: mijn partner is eigenaar van de gezinswoning. Wat bij een relatiebreuk?

Hier moeten we een onderscheid maken tussen feitelijk en wettelijk samenwonen.

  • Feitelijk samenwonen (twee mensen die samenwonen op één adres, zonder een officiële verklaring af te leggen):
    Is de woning eigendom van een van beide partners, dan kan deze eigenaar zijn inwonende partner op elk ogenblik op straat zetten. De inwonende partner geniet dus geen bescherming.

 

  • Wettelijk samenwonen (twee mensen die samenwonen op één adres en hiervoor een verklaring afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand):
    Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen, zijn wettelijk samenwonend. Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming.  Deze bescherming van de gezinswoning is dezelfde zoals bij gehuwden. Een van de samenwonende partners kan niet zomaar op eigen houtje beslissen om de woning te verkopen of weg te schenken. Hij heeft hiervoor steeds het akkoord van zijn of haar partner nodig. Als een van de samenwonenden zonder goede reden weigert, dan kan de rechter de andere toelaten om alleen te handelen. Als de verstandhouding tussen de samenwonenden ernstig is verstoord, dan kan de vrederechter dringende en voorlopige maatregelen opleggen. Deze maatregelen kunnen onder meer betrekking hebben op het verblijf in de woning. Zo kan de vrederechter de samenwonende niet-eigenaar het tijdelijk gebruik van de woning verlenen.