Vanaf wanneer moet ik als koper onroerende voorheffing betalen?

Wie eigenaar is van de woning op 1 januari, moet de onroerende voorheffing van dat jaar betalen.

Koper en verkoper kunnen echter overeenkomen dat de koper een evenredig deel aan de verkoper moet terugbetalen, als hij in de loop van dat jaar de woning koopt en er dus eigenaar van wordt. De verkoper betaalt dan wel 100 % onroerende voorheffing aan de belastingadministratie, maar krijgt een deel terug van de koper voor het aantal maanden dat deze eigenaar is. Deze berekening en verrekening van de onroerende voorheffing gebeurt meestal bij het verlijden van de authentieke verkoopakte bij de notaris.

Een voorbeeld maakt het duidelijk:

Piet verkoopt zijn woning aan Jan. Jan wordt op 1 april 2011 eigenaar, dit is de dag waarop de authentieke akte wordt verleden voor de notaris. Op 1 januari 2011 was Piet dus nog eigenaar, zodat de belastingadministratie zich enkel tot Piet zal richten om de onroerende voorheffing van het jaar 2011 te innen, bijvoorbeeld een bedrag van 1.200 euro. Dit wordt echter verrekend zodat Jan negen maanden (vanaf april) onroerende voorheffing moet terugbetalen aan Piet. Uiteindelijk zal Piet dus 300 euro van de onroerende voorheffing moeten betalen, en Jan 900 euro. Dit wordt vastgelegd in de authentieke verkoopakte.