Wat indien het huis afbrandt tussen onderhandse verkoopovereenkomst en authentieke akte van aankoop?

Zodra de onderhandse verkoopovereenkomst of het compromis is getekend wordt de koper de nieuwe eigenaar en draagt hij het risico voor het tenietgaan van de woning. Koper en verkoper kunnen echter een afwijkende regeling opnemen in de onderhandse verkoopovereenkomst. Zo voorziet de verkoopovereenkomst vaak in een zogenaamde ‘clausule van uitgestelde eigendomsoverdracht’, waardoor de eigendomsoverdracht van de woning wordt uitgesteld tot op het ogenblik dat de authentieke akte van aankoop bij de notaris wordt getekend. Het risico op het tenietgaan van de woning gaat dan ook pas over naar de koper op het moment van de ondertekening van de authentieke akte van aankoop. Dit is eigenlijk logisch, want de woning wordt pas betaald en pas aan de koper ter beschikking gesteld op dat moment. 

Voor de aankoop van een woning op plan of sleutel-op-de-deur geldt echter een aparte regeling. De verkoop valt dan onder de strenge regeling van de wet Breyne. Die wet voorziet dat het risico op het tenietgaan van de woning ten vroegste overgaat van de verkoper op de koper na de voorlopige oplevering van de woning.