Wie doet de overdracht van de nutsvoorzieningen?

Gouden regel voor de uitgaande eigenaar of huurder is om niet over te gaan tot afsluiting van de nutsvoorzieningen. Dit leidt immers tot belangrijke kosten van afsluiting en vervolgens heraansluiting.

Bedoeling is dat de bestaande nutsvoorzieningen worden overgedragen van de oude eigenaar of huurder naar de nieuwe eigenaar of huurder. De leveranciers van gas, elektriciteit, water en kabeldistributie beschikken hiervoor over specifieke documenten, zogenaamde overdrachtformulieren. Op het moment dat de nieuwe eigenaar of huurder in het bezit wordt gesteld van de woning, moeten deze formulieren samen met de oude eigenaar of huurder ingevuld en ondertekend worden. De tellerstanden voor gas, elektriciteit en water moeten in aanwezigheid van de oude en nieuwe bewoner worden afgelezen en ingevuld worden op de formulieren.

De nieuwe eigenaar of huurder heeft vanzelfsprekend de keuze om vervolgens in zee te gaan met een leverancier naar keuze.