Wie staat in voor de onderhouds- en herstellingskosten van de woning tijdens de huurovereenkomst?

De verhuurder moet ervoor zorgen dat de woning in goede staat van onderhoud is als de huurder er zijn intrek in neemt. Gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst moet hij alle nodige herstellingen uitvoeren om deze goede staat te behouden. Hij moet zorgen voor alle:

 • Grote herstellingen
 • Grote onderhoudswerken
 • Herstellingen die nodig zijn door overmacht, ouderdom en normale slijtage

De huurder van zijn kant is verplicht om de woning goed te onderhouden. Daarnaast moet hij zorgen voor alle huurherstellingen. Dat zijn de minder grote, vaak voorkomende herstellingen die verbonden zijn aan het gebruik van de woning en niet het gevolg zijn van overmacht, ouderdom of normale slijtage. Voorbeelden:

 • Gras maaien en de tuin onderhouden
 • De schoorsteen laten vegen
 • Onderhoud verwarmingsketel
 • Vervanging beschadigde sloten
 • Schoonmaken van de woning
 • Ontstoppen van leidingen
 • Vervangen van een defecte lamp, schakelaar, zekering, …
 • Dichting van een lekkende kraan
 •  …

De huurder moet de verhuurder wel snel op de hoogte brengen als er een probleem opduikt. Zo kan de verhuurder onmiddellijk ingrijpen en de schade beperken. Daarnaast moet een huurder die een fout maakt of nalatig is, zelf voor de nodige herstellingen zorgen, bijvoorbeeld wanneer hij de waterkraan laat openstaan en het overstromende water schade veroorzaakt.