Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Teaser: 

De vastgoedmakelaar is verplicht zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

Description: 

Voor de meeste mensen is de verkoop of aankoop van een onroerend goed één van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven. Zowel verkopers als kopers zijn dus gebaat bij een kwalitatieve dienstverlening van de bij de verkoop tussenkomende vastgoedmakelaar. De vraag stelt zich of (ver)kopers beschermd zijn als de vastgoedmakelaar een fout begaat in de uitoefening van zijn opdracht? Het antwoord is ja. De vastgoedmakelaar is immers verplicht om zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid - en die van zijn personeel - te verzekeren. Op die manier is ook de gedupeerde beschermd wanneer er door de fout van de vastgoedmakelaar iets misloopt bij een transactie. Het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars ziet erop toe dat haar leden, de BIV erkende vastgoedmakelaars, geldig verzekerd zijn.