Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Teaser: 

De organisatie die waakt over de goede werking van het beroep van vastgoedmakelaar.

Description: 

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is een publiekrechtelijke beroepscorporatie, opgericht door de overheid. Alleen vastgoedmakelaars die bij het BIV zijn ingeschreven, mogen als zelfstandige de activiteiten van vastgoedmakelaar uitoefenen. Daarnaast ontfermt het BIV zich ook over de plichtenleer van de vastgoedmakelaars. Niet onbelangrijk, want het beroep is duidelijk gereglementeerd en bijgevolg zijn alle vastgoedmakelaars verplicht om de plichtenleer na te leven. Een makelaar die over de schreef gaat, zal zich na een klacht moeten verantwoorden voor het tuchtorgaan.

More Info: 

Samengevat heeft het BIV als controleorganisme drie wettelijke functies:

  1. Het BIV stelt het tableau van beoefenaars en de lijst van stagiairs op.  Kandidaat-makelaars worden gecontroleerd op hun capaciteiten en op hun verworven kennis na afloop van de stage.  Indien ze voldoen aan alle voorwaarden, kunnen ze een erkenning krijgen en zich officieel de titel ‘vastgoedmakelaar’ toe-eigenen.
  2. Daarnaast ziet het BIV er ook op toe dat iedereen die het beroep uitoefent ook effectief erkend is: het BIV controleert de toegang tot het beroep door zij die het beroep illegaal uitoefenen te vervolgen voor de rechtbank
  3. Tot slot waakt het BIV over de toepassing van de deontologie.  Bij tekortkomingen kan de betrokken makelaar namelijk een tuchtstraf worden opgelegd.  Dit kan een waarschuwing zijn, maar eveneens een berisping, een schorsing of een schrapping.

Meer info op www.biv.be