Bescheiden woning

Teaser: 

Een bescheiden woning is een woning met een laag kadastraal inkomen.

Description: 

Een bescheiden woning is een woning waarvan het kadastraal inkomen (K.I.) niet hoger is dan:

  • Voor wie geen, 1 of 2 kinderen ten laste heeft, mag het KI van het geheel niet meer bedragen dan 745 euro.
  • Voor wie 3 of 4 kinderen ten laste heeft, mag het KI niet meer dan 845 euro zijn.
  • Voor wie 5 of 6 kinderen ten laste heeft, mag het KI niet meer dan 945 euro zijn.
  • Voor wie 7 of meer kinderen ten laste heeft, mag het KI niet meer dan 1.045 euro zijn.
  • Het KI van de samen met de woning aangekochte gronden (bv. een aangrenzende tuin) mag op zich niet meer dan 323 euro bedragen.
  • Voor de berekening van deze bedragen worden ook de andere onroerende goederen die men in België bezit op het moment van de aankoop meegerekend. Er wordt echter geen rekening gehouden met:
  • Goederen die u in blote eigendom bezit en die u geërfd hebt van een bloedverwant in opgaande lijn
  • Goederen die u in volle eigendom bezit, en die u in volle of in blote eigendom geërfd hebt van een bloedverwant in opgaande lijn, op voorwaarde dat het KI van de geërfde goederen niet meer bedraagt dan 25% van het bovenvermelde maximum.
More Info: 

Ben je eigenaar van een bescheiden woning, dan kan je genieten van bepaalde fiscale voordelen.

  • Vermindering van 25 % van de onroerende voorheffing: zie vermindering van onroerende voorheffing.
  • Vermindering van de verkooprechten onder bepaalde voorwaarden: zie klein beschrijf.