Commandverklaring

Teaser: 

De koper of command duidt iemand anders aan in zijn plaats om de woning te kopen.

Description: 

Er is sprake van commandverklaring wanneer de koper iemand anders aanduidt in zijn plaats om de woning te kopen. Achterliggende bedoeling is de naam van de echte koper te verbergen. Dit kan bijvoorbeeld omdat hij vreest dat anders de prijs zou worden opgedreven of omdat hij een slechte verstandhouding heeft met (een van) de verkoper(s).

More Info: 

Bij de commandverklaring duidt de schijnbare koper (stroman) of commandverklaarder nadat hij de overeenkomst heeft gesloten, de persoon aan die in zijn plaats zal treden. Die uiteindelijke koper is de command.

Bij de aankoop van een woning moet je ervoor zorgen dat de mogelijkheid van commandverklaring in de onderhandse verkoopovereenkomst is opgenomen. Het akkoord van de verkoper is dus nodig. De uiteindelijke koper of command kan aan de verkoopvoorwaarden niets meer wijzigen. Als de command uiteindelijk beslist om niet te kopen, om welke reden ook, dan is de commandverklaarder zelf gebonden.

Het voordeel van deze werkwijze is van fiscale aard, want door verkoop met commandverklaring vermijd je dat er twee keer verkooprechten moeten worden betaald. De oorspronkelijke verkoop en de daaropvolgende aanwijzing van de ware koper, wordt slechts als één enkele verkoop beschouwd. Er moet enkel bijkomend een klein vast recht (50 €) voor de commandverklaring worden betaald.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar legt je de voorwaarden uit om van deze commandverklaring gebruik te kunnen maken en legt je uit hoe dit in zijn werk gaat.