Doorhaling

Teaser: 

Schrappen van de hypothecaire inschrijving om de woning te kunnen verkopen 'voor vrij en onbelast'.

Description: 

Een hypothecaire inschrijving geldt gedurende 30 jaar, ongeacht de termijn waarvoor de hypothecaire lening of kredietopening wordt aangegaan. Dus zelfs al is de lening volledig terugbetaald, toch zal de hypothecaire inschrijving blijven voortbestaan, tot 30 jaar na de inschrijving. Na die termijn van 30 jaar vervalt ze automatisch en zonder kosten. Wil je tijdens die termijn van 30 jaar je woning verkopen dan zal je de inschrijving moeten laten doorhalen of schrappen, om de woning te kunnen verkopen ‘voor vrij en onbelast’. Het laten opheffen van de hypothecaire inschrijving is de doorhaling.

More Info: 

Deze doorhaling brengt kosten met zich mee en moet gebeuren bij notariële akte. Men noemt dat de akte van opheffing of handlichting.