Financiële borgstelling van de vastgoedmakelaar

Teaser: 

De vastgoedmakelaar is verplicht zijn financiële borgstelling te verzekeren

Description: 

In geval van schade sta je niet alleen. De vastgoedmakelaar is verplicht zijn - en dat van zijn personeel - burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en financiële borgstelling te verzekeren door middel van een verzekeringspolis. Indien er bij de aan- of verkoop iets ernstig misloopt en er geoordeeld wordt dat je als consument in je recht bent, bestaat via deze weg de mogelijkheid dat de geleden schade wordt vergoed.

More Info: 

Deze borgstelling moet worden verleend als minstens aan de drie volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Als de schuldvordering is ontstaan na de datum van het in voege treden van de financiële waarborg en voor het stopzetten ervan.
  • Als de geldelijke schuldvordering onweerlegbaar en opeisbaar is op het ogenblik dat de tussenkomst van de verzekeraar wordt gevraagd.
  • Als de vastgoedmakelaar of rechtspersoon die gebruik maakt van zijn erkenning onvermogend is. Dit wil zeggen dat hij failliet is verklaard, onder gerechtelijk concordaat is geplaatst, of geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek tot betaling van een gerechtelijke uitvoerbare titel.