Grondlasten

Teaser: 

De jaarlijkse belasting op onroerende goederen die op Belgisch grondgebied zijn gelegen …

Description: