Huurcontract

Teaser: 

Overeenkomst waarbij iemand een onroerend goed of een deel ervan verhuurt aan een andere persoon.

Description: 

Er is sprake van een huurovereenkomst van zodra een persoon (de verhuurder – meestal ook de eigenaar) het gebruik of het genot van een onroerend goed of een deel ervan aan een andere persoon (de huurder) verhuurt tegen het betalen van een bepaalde huurprijs.

More Info: 

Indien de overeenkomst tussen verhuurder en huurder niet schriftelijk werd vastgelegd, spreekt men van een mondelinge huurovereenkomst.  Is er een schriftelijk akkoord, dan is er sprake van een geschreven huurovereenkomst.  Sinds 15 juni 2007 is een schriftelijke huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats van de huurder verplicht.  Mondelinge huurovereenkomsten die voor die datum werden afgesloten, blijven geldig.  Zowel huurder als verhuurder kunnen eisen om de overeenkomst om te zetten in een schriftelijke huurovereenkomst.  Weigert een van de twee partijen, dan kan je naar de vrederechter stappen.

Een huurovereenkomst moet zeker volgende elementen bevatten:

  • De identiteit van de partijen
  • De begindatum van de overeenkomst
  • De aanwijzing van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die worden verhuurd
  • Het bedrag van de huur (huurprijs)

De huurovereenkomst moet in evenveel exemplaren worden opgesteld als er partijen zijn.  Elk exemplaar vermeldt het aantal originelen die werden opgesteld en ondertekend.  In de praktijk zijn minstens altijd drie exemplaren nodig: één voor de huurder, één voor de verhuurder en één voor de registratie van de huurovereenkomst.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De bemiddelende vastgoedmakelaar stelt de huurovereenkomst voor je op.  Door waterdichte afspraken tussen de verhuurder en de huurder op papier te zetten, kan je later veel discussies vermijden.