Huursubsidie

Teaser: 

Tegemoetkoming in de huurprijs voor wie verhuist van een slechte naar een goede woning.

Description: 

Dit is een tegemoetkoming in de huurprijs die mensen met een laag inkomen ondersteunt die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede en aangepaste woning. Wie verhuist naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor (SVK) komt eveneens in aanmerking voor deze subsidie.

More Info: 

De huursubsidie bestaat uit twee delen: de maandelijkse huursubsidie zelf en een eenmalige installatiepremie. 

De eenmalige installatiepremie bedraagt driemaal het bedrag van de maandelijkse huursubsidie.

Je kan maximaal negen jaar genieten van de huursubsidie, te rekenen vanaf de startdatum van de huurovereenkomst.  Wie op de aanvraagdatum voor de subsidie minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt is, kan de huursubsidie zelfs voor onbepaalde duur krijgen.

De huursubsidie is niet hetzelfde als de huurpremie.