Huurverzekering

Teaser: 

Huurder en verhuurder kunnen vrij afspraken maken over wie de gehuurde woning moet verzekeren

Description: 

In de woninghuurwet is niet expliciet bepaald wie voor de verzekering van het gehuurde pand instaat. Huurder en verhuurder kunnen hierover in de huurovereenkomst vrij afspraken maken.

More Info: 

De meeste eigenaars zijn verzekerd tegen brand en aanverwante risico’s (storm, glasbreuk, waterschade, …) hetzij in een individuele polis, hetzij in een gezamenlijke polis, afgesloten door de vereniging van mede-eigenaars van een appartementsgebouw.

Er is geen enkele wettelijke bepaling die de huurder verplicht om ook een brandverzekering af te sluiten. Toch is het aangewezen om als huurder een verzekering af te sluiten ter dekking van je burgerlijke aansprakelijkheid naar derden toe. In de wet is er immers een vermoeden ingebouwd dat bij brand de huurder aan de oorzaak ligt van de brand, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen. In dezelfde verzekeringspolis kan de huurder ook zijn inboedel verzekeren.

De verplichting dat de huurder zich moet verzekeren, kan best worden voorzien in de huurovereenkomst.