Hypothecaire lening

Teaser: 

Bij de aankoop van een woning kan je geld lenen bij een financiële instelling

Description: 

Wie een woning koopt beschikt meestal over onvoldoende eigen spaargeld om de aankoop te financieren. Vandaar dat de meeste mensen een lening aangaan bij een financiële instelling, meestal een bank. Deze lening wordt het hypothecair krediet of de hypothecaire lening genoemd. De financiële instelling leent je dan een som geld die je gedurende een bepaalde termijn terugbetaalt, vermeerderd met de intresten.

More Info: 

Een hypothecaire lening sluit je af voor een bepaalde periode, de looptijd van de lening of leningduur.

Je kan kiezen voor een vaste of variabele intrestvoet of rentevoet.

Er zijn verschillende soorten leningen op de markt. Of beter gezegd: er bestaan verschillende manier om ze af te betalen.

 • Terugbetaling met vaste maandelijkse afbetalingen (of mensualiteiten)
  Je betaalt gedurende de hele looptijd van de lening maandelijks hetzelfde bedrag terug. Het betaalde bedrag bestaat voor een deel uit kapitaalaflossing en voor een deel uit intrest. Het deel van de intresten is bij de aanvang van de lening heel groot, maar neemt daarna af, terwijl het deel van de kapitaalaflossingen toeneemt. In het begin van de looptijd betaal je dus vooral intrest, terwijl je naar het einde toe in hoofdzaak kapitaal aflost.
 • Terugbetaling met gelijke kapitaalsaflossing
  Je betaalt elke maand een vast gedeelte van het ontleende bedrag terug, vermeerderd met de intresten van het nog niet afgelost kapitaal. Aangezien het nog af te betalen kapitaalgedeelte maand na maand afneemt, vermindert ook het aandeel intresten. Je moet dus iedere maand minder geld afbetalen.
 • Terugbetaling via een gemengde levensverzekering
  Het geleende kapitaal wordt bij het aflopen van het leencontract terugbetaald door middel van het levensverzekeringskapitaal. Waar een levensverzekering normaal bedoeld is als appeltje voor de dorst, stelt ze je in dit geval in staat het ontleende kapitaal op te bouwen. Ze waarborgt de terugbetaling van het ontleende kapitaal, hetzij onmiddellijk bij het overlijden, hetzij op het einde van het contract indien de verzekerde nog in leven is.
 • Terugbetaling via een beleggingsfonds
  De beleggingshypotheek of afbetaling van een hypotheeklening via een beleggingsfonds is van vrij recente datum. De ontlener betaalt alleen intresten op het ontleende bedrag en geen kapitaal. In de plaats daarvan stort hij een som – meestal maandelijks – in een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Het kapitaal dat via dit fonds wordt gevormd, dient bij de vervaldag om het ontleende bedrag terug te betalen.
 • Er zijn nog andere afbetalingsformules mogelijk. Informeer je daarom steeds goed op voorhand en ga bij verschillende financiële instellingen langs.

Het afsluiten van een hypothecaire lening brengt belangrijke kosten met zich mee: hypotheekkosten. Er zijn twee soorten kosten: de kosten die de bankinstelling je aanrekent en de kosten die de notaris je zal aanrekenen. Een hypothecaire lening moet immers worden vastgelegd bij notariële akte.

Soms stelt de bank een schuldsaldoverzekering verplicht bij het afsluiten van een hypothecaire lening.

Tot zekerheid van de terugbetaling zal de bank het onroerend goed bezwaren met een hypotheek.

Naast de klassieke hypotheeklening is er ook de kredietopening.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

Er zijn veel formules en tarieven mogelijk. Het is belangrijk om bij verschillende banken en leningmaatschappijen langs te gaan en hun voorwaarden te vergelijken. De vastgoedmakelaar heeft ervaring in die zaken en kan je het nodige advies geven bij het aangaan van een hypothecair krediet. Onderteken in elk geval nooit iets dat je niet begrijpt.