Hypothecaire volmacht

Teaser: 

De lener geeft aan de bank een volmacht om een hypotheek te nemen indien de bank dat nodig acht

Description: 

Alvorens een hypothecaire lening te verstrekken zal de bank meestal een zekerheid eisen dat de lening ook effectief zal worden terugbetaald. Een dergelijke zekerheid kan bestaan uit de inpandgeving van een effectenportefeuille, de inpandgeving van een handelszaak, borgstelling of hypotheek. In een aantal gevallen kan de bank echter ook genoegen nemen met een volmacht om een hypotheek te vestigen. Dit is dan een hypothecaire volmacht of hypothecair mandaat. In dit geval geeft de lener een volmacht of mandaat aan de bank om op gelijk welk ogenblik een hypotheek te nemen op je onroerend goed.

More Info: 

De bank kan daartoe op elk moment overgaan, wanneer om de één of andere reden de vertrouwensrelatie stuk loopt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de lener niet meer in staat is zijn schuld af te betalen. De bank is niet verplicht om de omzetting te motiveren of de lener daarvan te verwittigen.

De hypothecaire volmacht is een ‘gunst’ die door de bank wordt verleend aan de lener. De kosten voor een hypothecaire volmacht zijn een stuk lager dan voor een hypothecaire inschrijving. De volmacht wordt namelijk niet ingeschreven in het hypotheekkantoor. Daardoor vermijd je de inschrijvingskosten en het ereloon voor de hypotheekbewaarder op dit bedrag. Bovendien zijn het ereloon van de notaris en de aktekosten een stuk lager.

De hypothecaire volmacht heeft echter ook nadelen. Een hypothecaire volmacht levert geen fiscaal voordeel op. Als je overweegt om een deel van het te lenen kapitaal in een hypothecaire volmacht onder te brengen, moet je er dus voor zorgen dat de hypothecaire inschrijving groot genoeg is om over de hele looptijd het fiscaal voordeel te optimaliseren.