Illegale uitoefening van vastgoedmakelaarsberoep

Teaser: 

Wie het beroep van vastgoedmakelaar zonder BIV-erkenning uitoefent, werkt illegaal.

Description: 

Wie het beroep van vastgoedmakelaar zonder BIV-erkenning - en dus illegaal - uitoefent, begaat een strafrechtelijk misdrijf. Hierop staan correctionele straffen, net zoals voor het onwettig uitoefenen van de geneeskunde of het beroep van boekhouder of advocaat. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) kan ingrijpen als er sprake is van illegale activiteiten door een klacht in te dienen bij de gerechtelijke overheden.

More Info: 

Indien je als consument toch een beroep hebt gedaan op de diensten van een niet-erkende vastgoedmakelaar, mag je ervan uitgaan dat de bemiddelingsovereenkomst ongeldig is en er geen vergoeding verschuldigd is.  

Illegale beoefenaars vormen een bedreiging voor de consument, om de eenvoudige reden dat ze niet over de vereiste kennis, know-how, waarborgen, verzekeringen enz. beschikken. Daarnaast is hij of zij niet aan een controleorgaan verbonden en volgt hij of zij allicht ook geen bijscholing, heeft hij of zij mogelijk geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering, enz. Dit is dan ook oneerlijke concurrentie voor wie zich wel aan de regels houdt.