Kadastraal inkomen

Teaser: 

Fictief jaarlijks inkomen dat weergeeft wat de woning zou opbrengen indien je ze zou verhuren

Description: 

Het kadastraal inkomen of K.I. is een fictief jaarlijks inkomen dat weergeeft wat de woning je zou opbrengen indien je ze zou verhuren tegen normale voorwaarden, rekening houdend met de huurmarkt op het referentietijdstip namelijk 1 januari 1975. Het komt in principe overeen met het huurrendement van het goed, waarbij men rekening houdt met onderhouds- en herstellingskosten en de veroudering van het pand.

More Info: 

Een kadastraal inkomen wordt toegekend aan elk onroerend goed dat in België is gelegen. De grootte van het kadastraal inkomen hangt af van het soort goed en van de ligging. Het kadastraal inkomen van een villa in een chique buitenwijk zal bijvoorbeeld hoger liggen dan dat van een arbeidershuisje in een wat groezelige buurt.

Als u een huis gebouwd of verbouwd heeft, moet u dat binnen de dertig dagen na de de ingebruikname (nieuwbouw) of de voltooiing van de werken (verbouwing) melden aan het controlekantoor van het kadaster. Bij niet-aangifte riskeert u administratief en zelfs strafrechtelijk te worden beboet.

Na de aangifte zal het kadaster in geval van nieuwbouw het kadastraal inkomen komen vaststellen. In geval van verbouwingen wordt het oude kadastraal inkomen herzien. Het nieuwe of herschatte kadastraal inkomen wordt u betekend, dat wil zeggen meegedeeld per aangetekende brief.

Dit kadastraal inkomen wordt berekend door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED). Hiervoor baseert men zich op het gemiddelde van de normale huurprijzen van woningen die vergelijkbaar zijn met de jouwe.

Op basis van het kadastraal inkomen gebeurt de inning van de onroerende voorheffing (of grondlasten) en wordt het onroerend inkomen bepaald dat je in de personenbelasting moet aangeven.