Klein beschrijf

Teaser: 

Vermindering van verkooprechten bij aankoop van een bescheiden woning.

Description: 

Op iedere aankoop van een onroerend goed heft de Belgische staat een belasting in de vorm van verkooprechten. Dit wordt heel vaak schrijfgeld genoemd. Elk gewest (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) hanteert andere percentages en soms bijkomende verrekeningen. In Vlaanderen bedragen de verkooprechten 10 % van de aankoopprijs. Dit is het gewoon beschrijf of groot beschrijf. Dit percentage kan worden verminderd tot 5 % als je een bescheiden woning koopt, of een bouwgrond waarop je een bescheiden woning bouwt. Dit is het klein beschrijf.

More Info: 

Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor het klein beschrijf:

 • Het moet gaan om de enige woning, met uitzondering van één die geërfd is van de ouders of grootouders.
 • Het moet gaan om een bescheiden woning. Dit betekent dat het kadastraal inkomen (K.I.) van alle onroerende goederen niet meer mag bedragen dan:
  745 euro als je niet meer dan 2 kinderen hebt.
  845 euro als je 3 of 4 kinderen hebt.
  945 euro als je 5 of 6 kinderen hebt.
  1.045 euro als je meer dan 6 kinderen hebt.
 • De koper van de bescheiden woning zal zijn inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister moeten bekomen op het adres van de aangekochte woning. Deze inschrijving moet gebeuren binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte van aankoop en tenminste 3 jaar zonder onderbreking behouden blijven.