Onderhandse verkoopovereenkomst

Teaser: 

Wanneer koper en verkoper een akkoord hebben over de verkoopmodaliteiten van een onroerend goed, kan de onderhandse verkoopovereenkomst worden getekend.

Description: 

Wanneer koper en verkoper een akkoord hebben bereikt over de verkoop van de woning, dan is de koopovereenkomst tot stand gekomen en kan de onderhandse verkoopovereenkomst worden opgesteld en getekend. Deze overeenkomst wordt ook wel de compromis genoemd.

More Info: 

Aangezien deze overeenkomst een bindend contract is tussen beide partijen, is het van belang dat alle punten er correct en volledig worden in opgenomen. Eenmaal getekend kan de onderhandse verkoopovereenkomst niet meer geannuleerd worden. De verkoop is dus definitief!

De onderhandse verkoopovereenkomst is het bewijs voor de koper en de verkoper dat het contract is gesloten en zal later als basis dienen voor de notariële verkoopakte. De notaris is gebonden door de bepalingen die zijn opgenomen in de onderhandse verkoopovereenkomst.

Tussen de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële akte verlopen doorgaans maximaal vier maanden. Immers, binnen deze termijn moeten de verkooprechten worden betaald.

Bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst wordt er door de koper meestal een voorschot betaald. Dat is niet wettelijk voorgeschreven, maar in de praktijk is een voorschot wel gebruikelijk. Dit voorschot bedraagt doorgaans 5 %  of 10 % van de verkoopprijs.

Soms kunnen verkoper en koper overeenkomen dat de verkoop pas doorgaat als er een bepaalde voorwaarde wordt vervuld. Dit heet de opschortende voorwaarde. Zo zou de koper kunnen bedingen dat de verkoop enkel doorgaat als hij een hypothecaire lening kan bekomen voor een deel van de aankoopprijs.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar stelt een rechtsgeldige verkoopovereenkomst op. In de onderhandse verkoopovereenkomst worden alle voorwaarden van de verkoop vastgelegd: de prijs, het voorschot, het moment dat het eigendomsrecht overgaat, het moment dat de koper de woning in bezit mag nemen, de keuze van de notaris, … Het is belangrijk dat deze verkoopovereenkomst correct en volledig is. Stel daarom nooit zelf een onderhandse verkoopovereenkomst op.

Wanneer de verkoopovereenkomst  wordt getekend, moet de verkoper een aantal documenten en attesten aan de koper kunnen voorleggen, zoals: bodemattest, energieprestatiecertificaat, elektriciteitsattest, … De vastgoedmakelaar zorgt ervoor dat alle nodige documenten en attesten aanwezig zijn bij de verkoop.

De onderhandse verkoopovereenkomst kan bij de vastgoedmakelaar worden getekend.