Opzeg

Teaser: 

Om de huurovereenkomst stop te zetten is er een opzeg van een van de partijen nodig

Description: 

In de huurovereenkomst wordt de duur van de huurperiode vastgelegd. De huurovereenkomst eindigt echter niet automatisch na het verstrijken van deze periode. De woninghuurwet voorziet dat er altijd een opzeg of opzegging van een van de partijen noodzakelijk is om de huurovereenkomst stop te zetten.

De opzegtermijn start op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzeg werd gegeven.

More Info: 

Naargelang van de soort van huurovereenkomst gelden hier andere regels.

 • Standaardhuur of gewone huur (negen jaar)
  De opzegtermijn bedraagt drie maanden voor de huurder en zes maanden voor de verhuurder. Als geen van beide partijen opzegt, dan wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een periode van drie jaar verlengd. Dit contract kan onder bepaalde omstandigheden vroegtijdig worden opgezegd: zie vroegtijdige opzeg.
 • Huurovereenkomst van korte duur (minder dan drie jaar)
  De opzegtermijn bedraagt drie maanden zowel voor de huurder als voor de verhuurder.
 • Huurovereenkomst van lange duur (langer dan negen jaar)
  De opzegtermijn bedraagt zes maanden zowel voor de huurder als voor de verhuurder. Als geen van beide partijen opzegt, dan wordt de huurovereenkomst telkens met drie jaar verlengd, onder dezelfde voorwaarden. Deze huurovereenkomst kan vroegtijdig worden opgezegd. Alle opzeggingsmogelijkheden en –modaliteiten die gelden voor de standaardhuur gelden ook voor de huurovereenkomsten van lange duur: zie vroegtijdige opzeg.
 • Levenslange huur
  Hier is er geen opzeg nodig aangezien de huurovereenkomst eindigt bij het overlijden van de huurder. Deze overeenkomst kan in bepaalde gevallen vroegtijdig worden opgezegd: zie vroegtijdige opzeg.