Overhandiging van de sleutels bij huur

Teaser: 

Op welk moment moeten de sleutels overhandigd worden bij huur?

Description: 
  • Bij aanvang van de huur
    De sleutels mogen pas worden overhandigd aan de huurder na ondertekening van de huurovereenkomst. Voor de verhuurder is het aangewezen om de sleutels pas af te geven na ontvangst van de eerste maand huur en het bewijs van vestiging van de huurwaarborg. Indien de huurder reeds de sleutels ontvangt voor de aanvang van de huur, bijvoorbeeld om de woning te poetsen, dan kan dit het best in de huurovereenkomst zo worden vermeld.
  • Bij einde van de huur
    Op het einde van de huurovereenkomst moet de huurder de woning opnieuw ter beschikking van de verhuurder stellen. Dit gebeurt door hem de sleutels terug te geven. Dikwijls gaat dit gepaard met betwistingen over al dan niet aanwezige huurschade en de teruggave van de huurwaarborg. Soms weigert de huurder de sleutels terug te geven zolang hij de huurwaarborg niet heeft teruggekregen. Nochtans mag de huurder dit niet doen! Zodra de huurovereenkomst is afgelopen, moet hij de woning ter beschikking stellen van de verhuurder en dus de sleutels teruggeven. Doet hij dit niet, dan riskeert de huurder een schadevergoeding te moeten betalen aan de verhuurder.

    Het omgekeerde kan ook gebeuren. De verhuurder weigert de sleutels terug te nemen zolang de huurder bijvoorbeeld bepaalde herstellingen niet heeft uitgevoerd. In dat geval kan de huurder de sleutels het best opsturen per aangetekende brief, waarin hij schrijft waarom de sleutels op deze wijze aan de verhuurder worden overgemaakt.