Privacy bij verhuur

Teaser: 

De verhuurder moet de privacy van een kandidaat-huurder respecteren

Description: 

De verhuurder moet de privacy van een kandidaat-huurder respecteren. Hij mag dus niet zomaar alle informatie en gegevens opvragen bij de huurder. Op 18 maart 2009 bracht de Privacycommissie een aanbeveling uit over gegevens die worden verwerkt bij een huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats van de huurder. Het gaat hier enkel om een advies, niet om een wet, dus deze richtlijnen zijn niet verplicht te volgen.

More Info: 

Wat staat er in dit advies?

  • Naam, voornaam, wettelijk domicilie en geboortedatum kunnen worden gevraagd, maar niet de geboorteplaats, het rijksregisternummer, de etnische oorsprong, het geloof of de seksuele geaardheid. De nummerplaat wordt enkel gevraagd indien die weergegeven moet worden op de verhuurde parkeerplaats of garagebox.
  • Een kandidaat-huurder die alleen het pand wil betrekken, mag niet ondervraagd worden over zijn huwelijkssituatie. De verhuurder kan wel gegevens opvragen over de personen die in de woning zullen komen wonen, bijvoorbeeld met hoeveel ze zijn en wat hun leeftijd bij benadering is.
  • De verhuurder mag nooit een uittreksel uit het strafregister (vroeger bewijs van goed gedrag en zeden) vragen.
  • Gewoonlijk vraagt de verhuurder een loonfiche aan de toekomstige huurder. Dit is toegelaten in het kader van een solvabiliteitsonderzoek: kan de kandidaat-huurder de huur betalen? Maar de verhuurder mag geen kopie van de loonfiche nemen. Hij mag ook niet vragen naar de functie en de identiteit van de werkgever.
  • De identiteit van de vorige verhuurders die de kandidaat-huurder hebben gehuisvest mag ook niet worden geëist.
  • De verhuurder mag in principe geen informatie opvragen bij derden, zoals bij de werkgever of bij de vorige eigenaar-verhuurder. Toch laat de Privacycommissie uitzonderingen toe, zoals contactname met de werkgever in geval van twijfel omtrent loonfiches.
  • Verwerking van gegevens over de gezondheidstoestand van de kandidaat-huurder is volgens de Privacycommissie slechts toegelaten mits twee voorwaarden worden nageleefd. Ten eerste moet de kandidaat-huurder zijn herroepbare, schriftelijke toestemming verlenen. Ten tweede moet het gegeven relevant zijn. Zo kan het zinvol zijn dat een gehandicapte persoon zijn gezondheidstoestand beschrijft wanneer hij geïnteresseerd is in een woning die speciaal aan zijn behoeften is aangepast.