Registratie van de aankoop

Teaser: 

Elke verkoop van vastgoed moet verplicht worden geregistreerd

Description: 

Elke verkoop van vastgoed moet verplicht worden geregistreerd en is onderworpen aan verkooprechten. Concreet betekent dit dat de onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) en de  authentieke van aankoop of notariële akte van aankoop moeten worden geregistreerd in het registratiekantoor van de regio waar het onroerend goed is gelegen.

More Info: 

Onderhandse verkoopovereenkomst (compromis):
De termijn voor het laten registreren van de onderhandse verkoopovereenkomst bedraagt maximum vier maanden, te rekenen vanaf de ondertekening van de overeenkomst. Binnen deze termijn moeten ook de verkooprechten worden betaald.

Authentieke of notariële akte van aankoop:
Als de akte is verleden (ondertekend) bij de notaris, beschikt de notaris over vijftien dagen om de akte te laten registreren. Die registratie is pas mogelijk na betaling van de verkooprechten.

Na de registratie maakt de ontvanger van het registratiekantoor de nodige inlichtingen over aan het bestuur van het kadaster, dat de nodige wijzigingen aanbrengt in de kadastrale documenten.