Schuldsaldoverzekering

Teaser: 

Verzekering die je beschermt bij een hypothecaire lening, in geval van overlijden

Description: 

De schuldsaldoverzekering (SSV) is een verzekering die je beschermt bij een hypothecair krediet of hypothecaire lening, in geval van overlijden. Wanneer je komt te overlijden op het ogenblik dat je lening nog niet helemaal is afbetaald, dan zal het op dat ogenblik nog niet terugbetaald bedrag door de verzekeringsmaatschappij betaald worden aan de bank. Je erfgenamen zullen dus geen maandelijkse aflossing moeten betalen op het geërfde onroerend goed. Op die manier bescherm je dus je erfgenamen bij een eventueel overlijden.

More Info: 

De meeste banken stellen deze verzekering verplicht bij het toekennen van een hypothecaire lening.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de verzekeringspremie te betalen:

  • Betaling van een eenmalige premie in één keer.
  • Een periodiek te betalen vaste premie. Je betaalt dan elke keer hetzelfde bedrag, dat uiteraard kleiner is dan de eenmalige premie.
  • Een periodiek te betalen risicopremie waarvan het bedrag telkens verschilt. De verzekeraar meet ieder jaar hoe groot het risico is dat hij het kapitaal moet terugbetalen. Dat risico hangt af van je leeftijd en van het schuldsaldo, dat jaar na jaar afneemt.