Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector 323

Sociale fondsen zijn sociale zekerheidsinstellingen die werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen oprichten in de schoot van de paritaire comités. Het Paritair Comité 323 (voluit: het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden) heeft zo een eigen sociaal fonds opgericht: het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (sf 323). Dit houdt zich voornamelijk bezig met het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen voor werknemers uit de sector, zoals eindejaarspremies, syndicale premies en aanvullende pensioenen. Daarnaast staat het Sociaal Fonds in voor de permanente vorming van de werknemers. Ook het financieren en het organiseren van outplacement voor werknemers ouder dan 45 jaar behoort tot het takenpakket.

Voordeel voor de werkgever

Je krijgt als werkgever een financiële compensatie voor de gederfde arbeidsuren van je personeel (een forfaitair bedrag per uur gevolgde vorming). Bovendien ontvang je nog eens 15 euro per dag voor de verplaatsingskosten van je werknemer. Je betaalt uiteraard de effectief gemaakte verplaatsingskosten terug aan je werknemer. Als werkgever/syndicus kan je zelf ook gratis aan de opleidingen deelnemen. Enige voorwaarde is dat minstens één van je werknemers (werkzaam onder PC 323) ingeschreven is voor één van de opleidingen van het Sociaal Fonds.

Meer info

www.sf323.be