Vastgoedinfo - Vlaanderen

image: 

Via de gratis tool Vastgoedinfo Vlaanderen kan u als vastgoedmakelaar voor onroerende goederen gelegen in Vlaanderen via één opzoeking verschillende overheidsbronnen raadplegen (Vlaamse Recht van voorkoop, informatieplicht overstromingsgevaar, gewestinfo). De tool geeft u een overzichtelijk uittreksel (pdf) met het resultaat van de bevraging en een weergave van het resultaat op kaart. De tool bevat daarnaast een overzicht en historiek van al uw bevragingen. De tool Vastgoedinfo - Vlaanderen biedt een antwoord op volgende vastgoedvragen en informatieverplichtingen:

Recht van voorkoop

  • Zijn er Vlaamse voorkooprechten van toepassing op het onroerend goed?

Informatieplicht overstromingsgevaar

  • Is het goed gelegen in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied?
  • Is het goed gelegen in een risicozone voor overstromingen?
  • Is het goed gelegen in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied?

Gewestinfo

  • Wat is de stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het gewestplan?
  • Is het onroerend goed ingetekend op de contouren van een Gewestelijk Ruimtelijke uitvoeringsplan?

Hulp nodig?

Tel: 09 243 10 20
Mail: vastgoedinfo@vastgoedloket.be 

Share: