Is een conformiteitsattest voor huurwoningen verplicht?

Niet overal. Zo kunnen gemeenten sinds enkele jaren zelf beslissen of je bij de verhuur van een woning verplicht een conformiteitsattest moet kunnen voorleggen. Het conformiteitsattest bevestigt dat een bepaalde woning aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen voldoet. Het attest wordt afgeleverd nadat een woningcontroleur de nodige vaststellingen heeft gedaan. Standaard is zo’n attest 10 jaar geldig, maar de gemeenten kunnen hieraan sleutelen. En wat met het prijskaartje? De gemeenteraad stelt de vergoeding vast. Het verkrijgen van het attest is in sommige gemeenten (zoals Gent) gratis, op andere plaatsen wordt een retributie opgelegd. Een bedrag van 62,5 euro voor een zelfstandige woning is daarbij overwegend het maximum. Ben je van plan te verhuren, dan zal de vastgoedmakelaar controleren of in de gemeente in kwestie geen bijzonder reglement inzake conformiteitsattesten van kracht is. Maar zelfs als er in jouw gemeente geen verplichting geldt, ben je als eigenaar-verhuurder vrij om een conformiteitsattest aan te vragen. Op die manier kan je een positief signaal geven aan de huurders dat je woning voldoet aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen.