Hoe kan je een woning anoniem kopen?

Wie een woning anoniem wil kopen, kan gebruikmaken van een ‘commandverklaring’. Deze techniek komt vaak voor bij openbare verkopen, maar is ook handig bij een onderhandse verkoop. Hierbij verklaart de koper (of commandnemer) dat hij niet voor zichzelf heeft gekocht, maar voor een andere persoon die anoniem wil blijven (de commandgever). De uiteindelijke koper moet dan de verbintenis overnemen en de commandbenoeming moet binnen een bepaalde termijn voor de notaris gebeuren en ter registratie aangeboden worden. Het voordeel van deze werkwijze is van fiscale aard, want je vermijdt dat er twee keer verkooprechten moeten worden betaald. De oorspronkelijke verkoop en de daaropvolgende aanwijzing van de ware koper, wordt slechts als één enkele verkoop beschouwd. Voorwaarde is wel dat de termijnvoorwaarden rond de commandbenoeming gerespecteerd worden. Belangrijk: het beding waarin het recht tot commandverklaring wordt voorbehouden, moet in de onderhandse verkoopovereenkomst worden opgenomen. De verkoper moet hierbij uitdrukkelijk akkoord gaan met de mogelijkheid van commandverklaring.