Kan ik de aankoop van een huis of appartement nog annuleren?

Ook al wordt de onderhandse verkoopovereenkomst of compromis soms als “voorlopige verkoopovereenkomst” aangeduid, de verkoop is definitief van zodra de  onderhandse verkoopovereenkomst of het compromis is ondertekend. Ook wanneer het bod dat je uitbracht op een woning door de verkoper aanvaard wordt, is er sprake van een definitieve verkoop.

Het is dan ook niet mogelijk om nadien nog op de aankoop terug te komen of deze zomaar te annuleren.  Het niet uitvoeren van je verbintenissen waartoe je je verbonden hebt in de verkoopovereenkomst of in het bod, zou dan contractbreuk uitmaken ten opzichte van de verkoper. In zo’n geval heeft de verkoper de keuze: hij kan je dagvaarden en je verplichten om de verkoop toch te laten doorgaan of hij kan een schadevergoeding eisen.  In dit laatste geval voorziet de voorlopige verkoopovereenkomst meestal in een clausule dat de verkoper het reeds betaalde voorschot mag houden als schadevergoeding.

Het is dan ook zeer belangrijk niet lichtzinnig om te gaan met het uitbrengen van een bod of het ondertekenen van een verkoopovereenkomst.