Kan je een optie op een woning krijgen?

Ja. Een optie geeft je de mogelijkheid om de woning te kopen binnen een met de verkoper afgesproken termijn aan een welbepaalde prijs. Dit betekent dat de verkoper in die periode (bijvoorbeeld 1 week of 14 dagen) het huis niet mag verkopen aan iemand anders. Logischerwijs moet de optie beperkt worden in de tijd. Je kan de verkoper nu eenmaal niet onbeperkt laten wachten. Hou er rekening mee dat de eigenaar een vergoeding kan vragen voor het toestaan van dergelijke optie. Licht je de optie niet, dan behoudt de eigenaar deze som als een vorm van schadeloosstelling. De eigenaar is dan terug vrij om te verkopen aan wie hij wil.  Ben je wel 100% overtuigd van de aankoop, dan laat je dit schriftelijk weten aan de verkoper en is de optie gelicht. In dat geval is de verkoop definitief en zal het reeds betaalde bedrag gelden als een eerste voorschot. Net zoals bij de onderhandse verkoopovereenkomst zal ook hier uiterlijk binnen vier maanden na het lichten van de optie de notariële akte volgen.