Kun je een huurcontract vroegtijdig beëindigen door onderlinge overeenkomst?

Ja. Het gebeurt weleens dat huurder en verhuurder - los van de wettelijke en/of contractueel voorziene opzeggingsmogelijkheden - in onderling overleg een einde willen stellen aan de huurovereenkomst. Bij de vervroegde beëindiging van een woninghuurcontract door onderlinge toestemming kan dit bij onderhandse akte gebeuren. Er geldt geen enkele vormvoorwaarde en het akkoord kan zelfs worden afgeleid uit bepaalde situaties en omstandigheden. Zo oordeelde een vrederechter in Gent dat een door beide partijen ondertekende plaatsbeschrijving het bewijs oplevert van de minnelijke beëindiging van de huurovereenkomst op het ogenblik van de opmaak van die plaatsbeschrijving.

Bijzonder aan de woninghuurwet is dat, zelfs in het geval van een beëindiging met onderlinge toestemming, de huurder het recht heeft om een tegenopzegging te doen. In dit geval zal de huurder de termijn van drie maanden moeten respecteren.

Elke zaterdag beantwoorden wij een vastgoedvraag in de bijlage van Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Standaard en Het Nieuwsblad. Ook een vastgoedkwestie? Surf naar cibweb.be of mail naar communicatie@cib.be.