Wat is kopen onder opschortende voorwaarde?

Vind je dit jaar je droomwoning en sta je op het punt het compromis te ondertekenen? Check dan of er een opschortende voorwaarde in vermeld staat. Die clausule houdt in dat koper én verkoper hun akkoord nog laten afhangen van bijvoorbeeld het feit of je al dan niet een lening krijgt. Zo zal de opschortende voorwaarde moeten vermelden over welk bedrag het gaat, binnen welke termijn de lening toegekend moet worden, en op welke manier de verkoper ingelicht zal worden of je nu al dan niet een lening hebt gekregen. Let wel: eens het compromis getekend is, zal je als koper ook effectief de nodige inspanningen moeten doen om een lening te kunnen krijgen. Zo moet je bijvoorbeeld een leningaanvraag indienen. Weigert de bank, doe dan een ander financieringsvoorstel of wend je tot andere banken. Stoot je ondanks alle inspanningen toch overal op een njet, weet dat de opschortende voorwaarde dan niet wordt vervuld en dat de verkoop als het ware nooit heeft bestaan. Het eerder betaalde voorschot krijg je dan netjes teruggestort.

Elke zaterdag beantwoorden wij een vastgoedvraag in de bijlage van Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Standaard en Het Nieuwsblad. Ook een vastgoedkwestie? Surf naar cibweb.be.